Viliseekö silmiesi edessä kirjainyhdistelmät CPC, CPM, CPA eikä ole hajuakaan siitä mitä ne tarkoittavat? Digimarkkinointi sisältää todella laajasti eri termejä, lyhenteitä ja suomennoksia, joista markkinoinnin asiantuntijat yrittävät pysyä kärryillä. Nämä samat termit näkyvät myös toimistojen tarjouksissa ja markkinoinnin suunnitelmissa, joten on myös ensisijaisen tärkeä ymmärtää mitä on ostamassa. Neljään osaan jaettu digimarkkinoinnin sanasto on koottu yleisimmin kysytyistä termeistä ja omaan kokemukseeni perustuen digimarkkinoinnin ja -myynnin sanastosta.

Digimarkkinoinnin sanasto (osa 1) sisältää seuraavat termit: Siirry tästä alkuun

ABM (Account-Based Marketing)
A/B-testaus
Ad Group (mainosryhmä, mainosjoukko)
Aloitussivun näyttö
Alt-teksti
Analytiikka (verkkoanalytiikka)
Attribuutiomallinnus
Avainsana
Avainsana-analyysi
Backlink
Banneri
Bid (hintatarjous)
Blogi
Bounce rate
Budjetti (mainosbudjetti)
Chat
Churn rate
CLV (Customer lifetime value, asiakkuuden elinkaaren arvo)
CMS (Content Management System, julkaisujärjestelmä)
Cornerstone Content
CPA (Cost per Action)
CPC (Cost per Click)
CPM (Cost per Mille)
CRM (Customer Relationship Management, asiakkuudenhallinta)
CRO (Conversion Rate Optimization, konversio-optimointi)
CTA (Call To Action, toimintakehoite)
CTR (Click-Through Rate, klikkausprosentti)
Custom Audience (mukautettu yleisö)
Custom Affinity Audience (asiasta kiinnostunut yleisö)
Custom Intent Audience (ostoaikeissa oleva yleisö)

 


ABM (Account-Based Marketing)

Account-Based Marketing on markkinoinnin lähestymistapa, jolloin markkinointiviestintää kohdennetaan tiettyyn kohderyhmään ja segmenttiin. Markkinoinnin lähtökohtana on tarkoin valitut ja nimetyt yritykset, jotka ovat liiketoiminnan näkökulmasta yrityksen tärkeimpia asiakkaita. Yrityksen johtoa, päättäjiä sekä ostoprosessissa mukana olevia henkilöitä tavoitellaan tarkkaan kohdennetulla viestinnällä eri kanavissa (mm. LinkedIn mahdollistaa kohdentamisen nimettyjen yrityksien ja päättäjien tavoittamiseen).

A/B-testaus

Mikä toimii parhaiten? Parhaimmallakaan markkinoijalla ei ole etukäteen vastausta kaikkeen 😁A/B-testauksella pyritään määrittelemään kahdesta eri versioista toimivampi perustuen käyttäjien antamaan palautteeseen tai tekemiin toimintoihin. Testausmenetelmällä kehitetään verkkosivuston toimivuutta ja toiminnallisuutta, verkkosivun ja sisältöjen erilaisia versioita. Useat työkalut tarjoavat A/B-testauksen mahdollisuutta mm. sähköpostin otsikoinnin tai eri mainosversioiden testaamiseen.

Ad Group (mainosryhmä, mainosjoukko)

Digimainonnan kampanjoiden hallinnoinnissa on usein kolme eri tasoa: Kampanjat – mainosryhmät – mainokset. Esimerkiksi Facebook-mainoskampanja voi sisältää useita mainosryhmiä. Mainosryhmään määritellään tiettyjä asetuksia ja nämä asetukset voivat erota eri mainostyökaluissa: esimerkiksi Facebookissa mainosryhmässä valitaan tavoiteltava kohderyhmä, mainoskampanjan kesto, mainoksen sijoittelut ja budjetti (syyskuuhun 2019 asti). Mainosryhmä pitää sisällään mainoksen tai useita mainosversioita, joiden sisältö on suunniteltu mainosryhmässä määritellyn kohderyhmän näkökulmasta. Lue lisää kampanjabudjetin optimoinnista.

Aloitussivun näyttö

Hiljattain Facebook-mainontaan tullut mainostavoitteen ja hinnoittelun optimointi, jolloin mainoksen tavoitteena on saada aikaan aloitussivun näyttö pelkän linkin klikkauksen sijaan. Tämä tarkoittaa, että mainosta klikannut käyttäjä on siirtynyt mainoksen kautta yrityksen verkkosivustolle. Tämä edellyttää Facebook-pikselin lisäämistä verkkosivustolle.

Alt-teksti

Kuvatiedostolle lisättävä vaihtoehtoinen teksti, joka kertoo kuvan sisällöstä käyttäjille. Alt-teksti ei tarkoita sitä, että listaat avainsanoja kuvan yhteyteen vaan kuvaustekstin tarkoituksena on kertoa kuvan sisällöstä käyttäjälle siinä tilanteessa, kun kuvatiedostoa ei voi näyttää. Vinkki: Nimeä verkkosivustolle lisättävät kuvatiedostot niin, että ne kertovat hakukoneelle kuvan sisällöstä.

Analytiikka (verkkoanalytiikka)

Analytiikka tässä yhteydessä tarkoittaa verkkosivuston analytiikkaa ja kävijäseurantaa. Verkkoanalytiikkaan on olemassa maksuttomia työkaluja, yhtenä tunnetuimmista Google Analytics, joissa voidaan tarkastella kävijäliikennettä ja käyttäjien tekemiä toimintoja, verkkosivuston ja/tai verkkokaupan toimivuutta sekä mitata markkinoinnin tuloksellisuutta. Lue lisää markkinoinnin mittaamisesta ja analytiikasta.

Attribuutiomallinnus

Attribuutiomallinnuksen tavoitteena on saada aikaan kokonaiskuva eri markkinointikanavien vaikutuksesta lopulliseen ostoon. Markkinoinnin tuloksellisuutta ja eri kanavien vaikutusta ostotapahtumaan voidaan havainnoida erilaisten mallien kautta: viimeisen klikkauksen mallissa ostotapahtuma tai konversio (= verkkosivuston tavoite) luetaan viimeinen liikenteen lähteen aikaansaamaksi. Tämä viimeisen klikkauksen attribuutio on oletuksena Google Analytics -raportoinnissa. Havainnollistava esimerkki: Asiakas on nähnyt mainoksen sosiaalisessa mediassa, hakenut lisätietoja Googlesta ja klikannut Google Ads -mainosta, mutta tehnyt oston verkkokaupasta muutama päivä myöhemmin tullessaan verkkosivustolle Googlen hakukoneen kautta. Oletusraportissa konversio ja myynnin aikaansaama liikenteen lähde on orgaaninen haku. Asiakkaan ostopäätökseen on saattanut vaikuttaa ensimmäisen vuorovaikutuksen kautta nähty mainos sosiaalisessa mediassa tai asiakas olisi saattanut päätyä kilpailijan kauppaan ilman Google-mainonnan kautta tullutta näkyvyyttä. Google Analyticsin näkymässä ja Facebook-mainonnan ostotapahtumien raportoinneissa on hieman eroa. Erot ostotapahtumien määrässä johtuvat siitä, että nämä kaksi työkalua raportoivat konversiot eri tavalla.

Avainsana

Digimarkkinoinnissa avainsanoja käytetään mm. hakukoneoptimoinnissa ja hakukonemainonnassa. Avainsanalla tarkoitetaan yrityksen ja kohderyhmän käyttämiä sanoja: verkkosivusto optimoidaan tietyille avainsanoille eli pyritään tunnistamaan tavoiteltavan kohderyhmän käyttämät avainsanat ja hakulausekkeet. Näin pyritään vastaamaan asiakkaan hakukoneessa hakemaan tarpeeseen, jolloin yrityksen sivusto näkyisi mahdollisimman hyvällä sijainnilla hakutuloksissa. Hakukonemainonnassa avainsanojen avulla määritellään millaisten hakujen yhteydessä mainos näkyy = milloin mainos näkyy hakukoneessa sekä millaisen mainoksen käyttäjä näkee.

Avainsana-analyysi

Avainsanojen analysointi ja valinta ovat tärkeässä asemassa hakukoneoptimointia tehdessä. Avainsana-analyysissä määritellään yritykselle tärkeimmät verkkosivuston sisällössä käytettävät avainsanat, joiden avulla yrityksen sijoitus hakukoneessa olisi mahdollisimman korkealla. Avainsana-analyysissa tutkitaan mm. nykyisen verkkosivuston sijoittumista hakukoneessa, asiakkaiden käyttämiä hakutermejä, eri vaihtoehtoja ja avainsanojen  hakumääriä.

Verkkosivustollesi viittaava linkki eli paluulinkki. Hakukoneen luonnollisiin eli orgaanisiin sijoituksiin vaikuttavat sivustolla olevat linkit – kuinka paljon verkkosivustolle saapuu kävijöitä muilta luotettavilta sivustoilta?

Banneri

Banneri on verkkomainonnan muoto = mainosbanneri. Banneri sisältää kuvan ja tekstin sekä bannerin sisältö voi olla videota tai animoitua kuvaa. Eri verkkomedioiden sivustolle ostetun mainosbannerin tavoitteena on saada käyttäjä klikkaamaan banneria ja siirtymään mainostajan verkkosivustolle.

Bid (hintatarjous)

Mainonnan hinnoittelu perustuu usein kaikkien mainostajien tarjouksien perusteella tapahtuvaan huutokauppaan: mainostaja määrittelee itse hinnan, jonka on valmis maksamaan mainonnan hinnoittelun mukaisesti (joko yhden klikkauksen hinta/CPC tai hinta tuhannesta näyttökerrasta /CPM). Hintatarjous ei kuitenkaan ole sama kuin mainoksen lopullinen klikkaushinta vaan lopulliseen hintaan vaikuttavat kilpailutilanne ja muiden hintatarjoukset. Esimerkiksi hakukonemainonnassa et voi päästä ykköspaikalle pelkästään hintaa korottamalla.

Blogi

Blogi on verkkosivusto tai verkkosivuston osa-alue, jonne sisällöntuottajat (bloggari, yksityishenkilö, yritys tai yrityksen asiantuntijat) julkaisevat säännöllisesti sisältöä (mm. tekstiä, kuvia, videoita, infograafeja, tilastoja yms.) osaamisalueestaan tai määritellyistä teemoista. Yrityksen blogi on erinomainen keino tuoda esiin yrityksen henkilökuntaa, asiantuntijuutta sekä kasvattaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneessa.

Bounce rate (%)

Verkkosivuston analytiikasta löytyvä poistumisprosentti kertoo prosentuaalisen lukeman siitä, kuinka moni poistui sivultasi selaamatta muita sivuja eli käyttäjä on vieraillut ainoastaan yhdellä sivulla.

Budjetti (mainosbudjetti)

Mitä se mainonta maksaa ja mitä sillä saa? Tämä on hyvin yleinen kysymys, mutta etukäteen on vaikea sanoa kaiken kattavaa vastausta. Arvioita voidaan antaa aiempiin toteutuksiin ja kampanjoihin perustuen, mutta budjetti kannattaa määrittää aina halutun tavoitteen mukaisesti ja seurata kampanjan edetessä mainonnan aikaansaamaa myyntiä ja tuottoa (ROI). Mainonnan kuluihin menevä budjetti (=kuinka paljon olet valmis käyttämään tavoitteen aikaansaamiseksi) määritellään joko päiväbudjettina tai kokonaisbudjettina. Lopulliseen kustannukseen ja tuloksiin vaikuttaa mm. toteutunut klikkaushinta (CPC), tavoitehinta (CPA) tai kampanjan tavoite.

Chat

Yrityksien verkkosivustoilla yleistyvä asiakaspalvelukanava eli reaaliaikainen chat, jonka kautta voi keskustella asiakaspalvelijan tai asiantuntijan kanssa. Monen yrityksen käytössä ovat myös chattibotit, jolloin asiakkaiden kysymyksiin vastaa virtuaalinen asiakaspalvelija.

Churn Rate

Hyvä markkinointi ei lopu siihen kun kontakti/liidi on siirtynyt myynnille tai osto verkkokaupassa on tapahtunut, vaan kaikki mitä yritys tekee on markkinointia. Churn rate kertoo (erityisesti SaaS-tuotteiden markkinoinnissa seurattava mittari) asiakkaiden poistumasta, eli kuinka moni asiakas on päättänyt tuotteen tilauksen. Lukema on avuksi markkinoijalle – ovatko markkinoinnin toimenpiteet tuottaneet pitkäkestoisia ja tyytyväisiä asiakkaita vai vaan tuotteen testaajia, jotka eivät koe hyötyvänsä tuotteesta tai lopettavat jonkun muun syyn takia?

CLV (Customer lifetime value, asiakkuuden elinkaaren arvo)

Digimarkkinoinnissa keskitytään usein uusien asiakkaiden hankintaan; kokonaisuuden analysoinnin sijaan mitataan uusien asiakkaiden määrää ja seurataan hankinnasta syntynyttä kustannusta. Saatko yksittäisiä ostajia vai arvokkaita asiakassuhteita? Asiakkuuden elinkaaren arvon kautta markkinoinnin tuloksellisuutta ei mitata ainoastaan liidien määrässä vaan asiakkaiden tuoman arvon kautta pidemmällä aikavälillä. Näin markkinoinnin panostuksia voidaan suunnata toimenpiteisiin, josta saadaan kannattavia asiakkuuksia. Tämä kasvun ja myynnin mittari on tuttu verkkokaupan, SaaS-tuotteiden ja B2B -markkinoinnissa – tunnetko todella kohderyhmäsi ja asiakkaat, jotka ovat kaikista arvokkaimpia yritykselle? Esimerkiksi analysoimalla asiakassuhteen kestoa ja uskollisimpien verkkokaupan ostajien käyttötottumuksia sekä SaaS-tuotteen pitkäaikaisten tilaajien salaisuus trialin avaajien sijaan.

CMS (Content Management System, julkaisujärjestelmä)

Julkaisujärjestelmä on tarkoitettu verkkosivujen rakentamiseen, sisällön julkaisemiseen sekä sisällönhallintaan. Tunnettuja  julkaisujärjestelmiä ovat mm. WordPress, Joomla, Drupal, Tridion (Nämä listauksessa mukana oman käyttökokemuksen perusteella).

Cornerstone Content

Sisältömarkkinointia ja hakukoneoptimointia varten määriteltävät tärkeimmät teemat verkkosivuston sisällössä, joilla pyritään saamaan mahdollimman hyvä näkyvyys hakukoneessa (ks. kohta Pillar Page/julkaistaan myöhemmin). Nämä verkkosivustolle tuotettavat sisällöt ovat taustoittavia artikkeleita/sivuja, jotka perustuvat yhteen sisältöteemaan; esimerkiksi Flumenian sivustolla ”cornerstone content” voisi olla tarjottava palvelu eli ”digimarkkinointi”. Tälle teemalle luodaan oma taustoittava sivu. Kun valittu teema ”digimarkkinointi” mainitaan blogin tai muun alasivun tekstissä, linkitetään se pääsivulle (ks. kohta sisäiset linkit sekä YOAST, hakukoneoptimoinnin työkalu).

CPA (Cost per Action)

Hinnoittelumalli, josta maksat klikkauksen tai näyttöjen sijaan mainonnalle asettamastasi tavoitteesta eli konversiosta. Tässä yhteydessä konversio voi olla esimerkiksi verkkokaupan osto, lomakkeen täyttäminen/liidi.

CPC (Cost per Click)

Hinnoittelumalli, jossa maksat mainoksen klikkauksesta. Tämä on käytössä esimerkiksi Googlen hakukonemainonnassa ja FB-mainonnassa. Facebook-mainonnan raporteissa näkyy kaksi erilaista saraketta klikkauksen hinnalle, joten tässä kannattaa olla tarkkana: Klikkauksen hinta (CPC) tarkoittaa kaikkia mainoksen saamia klikkauksia, ei pelkästään mainoksessa olevan linkin klikkauksia kun taas linkin klikkauksen hinta on realistisempi hinta mainoksessa olevasta linkin klikkauksesta.

CPM (Cost per Mille)

Hinnoittelumalli, jossa maksetaan tuhannesta mainosnäytöstä. Tämä hinnoittelumalli on käytössä usein verkkomedioiden kautta ostetussa bannerimainonnassa.

CRM (Customer Relationship Management, asiakkuudenhallinta)

Tässä yhteydessä käytän termiä CRM enemmän tietojärjestelmän näkökulmasta. CRM-järjestelmä on pelkän asiakasrekisterin sijaan tärkeä työväline asiakaspalvelussa, myynnissä ja markkinoinnissa, joka pitää sisällään kaiken asiakkuuksiin liittyvän tiedon.

CRO (Conversion Rate Optimization, konversio-optimointi)

Konversio-optimoinnin tavoitteena on kehittää sivuston tuottavuutta halutun tavoitteen aikaansaamiseksi. Konversio-optimoinnissa testataan eri variaatioita verkkosivuston sisällöissä, sisältöjen sijoitteluissa, kuvissa, toimintakehoitteissa ja kehitetään sivuston toimivuutta yksi osa-alue kerrallaan (ks. myös A/B-testaus).

CTA (Call To Action, toimintakehoite)

Toimintakehoitteet ja omalle verkkosivustolle sopivat sanamuodot ovat osa tavoitteellisen verkkosivuston ja konversio-optimoinnin rakentamista. Toimintakehoitteella ohjataan verkkosivuston vierailijaa kohti haluttua tavoitetta.

CTR (Click-Through Rate, klikkausprosentti)

Prosenttiluku, joka kertoo kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut mainosta. CTR laskentakaava on mainosten klikkausmäärä jaettuna mainosten näyttömäärällä X 100.

Custom Audience (mukautettu yleisö)

Mukautettujen kohderyhmien luontiin työkaluja tarjoavat mm. Facebook ja Google Ads. Facebookissa mukautettuja yleisöjä voidaan luoda verkkosivustolla vierailleista, verkkokaupassa eri toimintoja tehneistä asiakkaista (esim. ostoskoriin lisänneet, oston tehneet), Facebook-sivun ja/tai Instagram-sivun päivityksiin ja mainontaan sitoutuneesta yleisöstä, aiempia videoita katsoneista käyttäjistä sekä asiakasrekisteriin/markkinointirekisteriin kuuluvista käyttäjistä (ks. myös lookalike audience/kaksoisolentokohderyhmä). Lue lisää mukautetuista yleisöistä.

Custom Affinity Audience (asiasta kiinnostunut yleisö)

Google Ads -mainonnanhallinnassa, erityisesti Display & YouTube -mainonnassa käytettävä yleisökohdennus. Kohderyhmä luodaan kiinnostuksen kohteiden kautta, perustuen avainsanoihin, aiheeseen liittyvien verkkosivustojen ja potentiaalisen kohderyhmän käyttämien sovellusten perusteella.

Custom Intent Audience (ostoaikeissa oleva yleisö)

Google Ads -mainonnanhallinnassa, erityisesti Display & YouTube -mainonnassa käytettävä yleisökohdennus. Tämä yleisö etsii jo vastaavanlaisia tuotteita/palveluita tai suunnittelee aktiivisesti tai on lähellä ostamista perustuen käyttäjän aiempaan toimintaan.

Siirry takaisin alkuun

Digimarkkinoinnin sanasto: seuraava osa

Digimarkkinoinnin sanasto 2/4


Haluatko saada ajankohtaiset uudistukset ja digimarkkinoinnin vinkit suoraan sähköpostiin? Tilaa Virtapiiri ja saat postia n. kerran kuukaudessa.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kun lähetät lomakkeen, hyväksyt samalla henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.