Suomi on täynnä yrityksiä, jotka haluavat ravistaa vanhan teknologian kankeuden harteiltaan ja astua uuteen maailmaan. Tätä varten on syntynyt Ceili. Heidän missiona on tarjota yrityksille maailman parhaat työkalut myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin käyttöön. He toteuttavat asiakkailleen Salesforce-teknologiaan pohjautuen mm. CRM- ja asiakaspalveluratkaisuita, digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöönottoa, asiakasportaaleita sekä järjestelmien välisiä integraatioita. 

Ceilin ja Visual Fridayn toteuttama käytännönläheinen opas tarjoaa katsauksen siihen, miten myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä voidaan tehostaa oikeilla työvälineillä. Tavoitteenamme oli löytää soveltuvat kanavat oppaan markkinointia ja uusien liidien hankintaa varten.

Millaisia tuloksia kampanjoinnilla saatiin aikaan?

Koska digitaalisen markkinoinnin kanavia ei oltu aiemmin hyödynnetty, oli kampanjalla tavoitteena myös kasvattaa tietoisuutta Ceilin palveluista tavoiteltavan kohderyhmän keskuudessa. Kasvuyrityksen markkinoinnissa ja liidien hankinnassa on hyvä kiinnittää huomiota määrällisten tavoitteiden lisäksi myös liidien laatuun.

Digitaalisen markkinoinnin käynnistämiseen on olemassa paljon vaihtoehtoja ja päädyimme testaamaan muutaman kanavan toimivuutta. Kanaviksi valikoituivat LinkedIn, Google ja Facebook ja kampanjoinnissa testattiin erilaisia tekstivariaatioita ja kuvaversioita toimivimman mainoksen löytämiseksi.

Mitä enemmän kampanjointia tehdään, sitä paremmin mainonnan työkaluilla on dataa hyödynnettäväksi potentiaalisten kohderyhmien tavoittamiseksi. LinkedIn ja Google toimivat selkeästi Facebook-mainontaa paremmin, jolloin kampanjan kehittämistä  jatkettiin näissä kanavissa.

Google-mainonnassa kohdentamista teimme niin myynnin kuin markkinoinnin näkökulmasta sopivilla hakusanoilla. Kanava toimii hyvin kun kohderyhmällä on jo olemassa oleva tarve. Kampanjointi tuotti liidejä, mutta jätti myös kehitettävää viestinnän tarkentamisessa. Koska markkinassa on tunnistettavissa selkeä tarve myynnin ja markkinoinnin kehittämiselle ja teknologioiden tarjonta on valtava, voi kanava tuottaa helposti liidejä, jotka eivät ole soveltuvia tavoiteltavan asiakasmääritelmän näkökulmasta.

Liidien hankinta LinkedIn-mainonnan avulla

Kun kampanjointia tehdään ensimmäistä kertaa, voidaan B2B-kohderyhmää tavoittaa ja viestintää kohdentaa parhaiten LinkedInissä. Testasimme mainontaa uutisvirrassa ja Inmail-kampanjointina***. LinkedInissä voidaan rajata kohderyhmää todella tarkkaan esimerkiksi tavoiteltavien yrityksien perusteella. Tämä lähestymistapa, Account Based Marketing, soveltuu hyvin yrityksille, jotka pystyvät nimeämään kohderyhmään kuuluvat yritykset. Lisäksi kohderyhmiä voidaan laajemmin ammattinimikkeen, kiinnostuksen kohteiden ja yrityksen toimialan/koon mukaan. Kampanjoinnin päätteeksi raporteista näkyy myös tieto siitä, minkä yrityksen henkilöstölle mainosviestejä on näytetty.

Parhaimmat tulokset saimme aikaan LinkedInin-mainonnassa. Tämä Suomessa vähän käytetty Conversational Ad*** -mainonnan muoto antaa mahdollisuuden lähestyä potentiaalista kohderyhmää valmiiksi suunnitellulla keskustelun avauksella ja vuorovaikutuksella yksittäisen mainosviestin sijaan. Kampanja tuotti uusia potentiaalisia asiakkaita, joiden kanssa Ceili on jatkanut keskusteluita markkinoinnin ja myynnin tehokkaammasta yhteistyöstä.

[PÄIVITYS***] LinkedIn Inmail-mainonta poistuu EU:n alueelta vuoden 2022 tammikuun aikana.

Flumenian valintaan vaikutti saatu suosittelu sekä Flumenian hyvä maine ja näkyvyys oman digimarkkinoinnin kautta.

Ceilin tunnettuus markkinoilla lisääntyi ja saimme konkreettisia liidejä joiden perusteella jatkoneuvottelut ovat käynnissä. Kampanjan keskeiset tavoitteet täyttyivät mainiosti.

Yhteistyömme toimi hyvin ja asiakkaana tiesin jatkuvasti mitä projektissa tapahtuu. Flumenia suositteli aktiivisesti kampanjan aikana toimenpiteitä, joilla kampanjan tehokkuutta voidaan parantaa. Lisäksi kampanjan raportointi oli erittäin hyvää ja informatiivista.

Sami Kettunen

Partner, CEO

Muita vastaavanlaisia toteutuksia

Howspace

LUT Entrepreneurship Society | Forward