Markkinointi myynnin, asiakashankinnan ja rekrytoinnin tukena

Tuntuuko nykyajan markkinointi sekavalta kokonaisuudelta, josta on vaikea saada otetta? Digimarkkinointi on monen osa-alueen kokonaisuus, ei yksittäinen toimenpide, markkinointikanava tai kampanja. Älä jää pähkäilemään suunnitelmia ja valintoja yksin, vaan ota tueksi kokenut ja tuloshakuinen markkinoinnin kumppani.

Jutellaanko? Varaa videotapaaminen

Markkinointi kustannustehokkaana palveluna

Markkinointi digitaalisissa kanavissa on jatkuvaa tekemistä – Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää markkinointia pitkäjänteisesti. Suunnittelemme ja toteutamme digimarkkinointia, jonka tavoitteena on tehdä asiakashankinnasta ja myynnistä mahdollisimman vaivatonta – verkkokaupalla tai ilman. Toteutamme markkinoinnin toimenpiteitä, jotka tuottavat yrityksellesi lisäarvoa tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana.

Autamme tuottamaan asiakkaasi ostamista ja päätöksentekoa tukevaa sisältöä, kohderyhmäsi tavoittavaa tehokasta mainontaa, mittaamaan markkinoinnin tuloksellisuutta sekä tekemään toimenpiteitä, jotta yrityksesi sijoittuu paremmin hakukoneessa. Digimarkkinointi ei ole vain mainontaa – se on asiakkaan asioinnin kehittämistä yrityksen digitaalisissa kanavissa.

Me autamme onnistumaan...

Asiakashankinnassa ja kysynnän luomisessa

Nykyaikainen markkinointi mahdollistaa uusien potentiaalisten asiakkaiden hankinnan kustannustehokkaasti. Tämä ei kuitenkaan toimi yksistään vaan tehokas liidien hankinta muodostuu hyvin suunnitellusta asiakaslupauksesta, toiminnallisen verkkosivuston kehittämisestä ja tehokkaasti kohdennetusta digimarkkinoinnista.

Autamme yritystäsi kehittämään verkon kautta tapahtuvaa asasiakashankintaa. B2B-markkinoinnissa uusien kontaktien hankinta voi perustua esimerkiksi tapahtumiin/webinaareihin, oppaiden latauksiin, tuotedemoihin, hakulomakkeen täyttöön tai tarjouspyyntöihin kun taas B2C-kampanjoinnissa pyrimme saamaan ostavia asiakkaita verkkosivustolle tai myymälään – tärkeintä on, että sivustolle rakennetaan asiakashankintaan sopivia ja tavoitteita tukevia toiminnallisuuksia.

Rekrymarkkinoinnissa ja osaajien houkuttelussa

Tarvitseeko yrityksenne tukea kasvuun, rekrymarkkinoinnin strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen? Me teemme myös asiakkaidemme kanssa yhteistyössä osaajien hankintaa.

Hyvä suunnitelma pohjautuu yrityksen kasvustrategiaan, jolloin pyrimme suunnittelemaan rekrytointia ja houkuttelemaan osaajia jo hyvissä ajoin ennen kuin avoin työpaikka aukeaa. Aivan kuten myynnin edistämisessä, on rekrytoinnissakin tärkeää, että yrityksestä on luotu houkutteleva ja positiivinen mielikuva sopivien osaajien keskuudessa.

Verkkokaupan myynnin kehittämisessä

Toteutamme nykyaikaista markkinointia verkkokaupoille, jotka haluavat tehostaa myyntiään digimarkkinoinnin avulla ja saada aikaan tuottoa mainontaan laitetulle panostukselle.

Yhteistyömme pohjautuu myynnin ja markkinoinnin yhteisiin tavoitteisiin ja voimme seurata  yhteenvetonäkymän avulla reaaliajassa toimenpiteiden vaikutusta ja tuloksellisuutta. Teemme kuukausittain aiempiin tuloksiin perustuen ehdotuksia kampanjointiin, kohderyhmien muokkauksiin ja verkkokaupan kehittämiseen.

Yhteistyömme sisältää digimainonnan toteuttamisen lisäksi verkkokaupan sisällön näkyvyyden, seurannan ja analytiikan, markkinoinnin automatiikan ja  sähköpostimarkkinoinnin kehittämistä – toimenpiteet valitaan aina verkkokaupan myyntitavoitteiden saavuttamiseksi.

Käytössäsi on ajantasainen osaaminen – riskitön tapa tuoda markkinoinnin osaamista yrityksellesi

Onnistunut markkinointi digitaalisissa kanavissa pohjautuu jatkuvaan testaamiseen ja kehittämiseen. Vaikka kanavat on helppo ottaa käyttöön, ei tuloksellinen toteutus synny sattumalta. Flumenian tiimillä on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnin eri osa-alueista sekä tehokkaat työkalut digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Yhteistyön alussa on suositeltavaa toteuttaa markkinoinnin strategiatyöskentely, jotta yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat ovat selkeät. Tämän pohjalta Flumenian nimetty osaaja vastaa markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta:

  • Pidämme kuukausittain tapaamisen, jossa ehdotamme tulevan kuukauden toimenpiteitä ja kehittämiskohteita perustuen sovittuun työmäärään.
  • Joka kuukauden lopuksi tarkastellaan tuloksia, yhteistyön sujuvuutta ja toimenpiteiden toteutusta.
  • Viikkopalaverissa katsomme tulevan viikon työn alla olevat osa-alueet ja samalla voimme seurata kokonaisuuden kehittymistä.
  • Keskustelet aina työn toteuttajan kanssa ilman välikäsiä ja toimimme avoimesti: asiakkaalla on aina pääsy käytössä oleviin mainostileihin, työkaluihin ja raportteihin.

Yhteistyömme voi sisältää seuraavia osa-alueita markkinoinnin tarpeen mukaan:

Sisältömarkkinointi on tapa toteuttaa markkinointia, jolla vastataan muuttuneisiin käyttötottumuksiin ja tiedon tarpeisiin. Sen sijaan, että tuotamme yksisuuntaisia mainoskampanjoita eri medioissa, sisältömarkkinointi tähtää siihen, että yritys on läsnä ja löydettävissä silloin kun asiakkaat etsivät tietoa. Tämä ei  poissulje uusien asiakkaiden aktiivista hankintaa vaan mielenkiinto yrityksen tarjontaa kohtaan herätetään palvelevilla sisällöillä, ei tyrkyttävillä mainoksilla.

Me pyrimme suunnittelemaan ja tunnistamaan asiakkaan ostamisen eri vaiheet, joihin tuotamme sisältöjä. Yksittäinen sisältötyyppi tai sisältöjen määrä on harvoin oikea ratkaisu vaan suunnittelutyössä on tärkeä tunnistaa asiakkaan tiedon tarve ja miettiä sen pohjalta soveltuvin sisältömuoto.

Autamme sinua mm.

  • Luomaan asiakaskohderyhmiä, joiden pohjalta sisällöntuotannon toteutukseen saadaan suunnitelmallisuutta.
  • Suunnittelemaan sisältöjä asiakkaan ostamisen eri vaiheisiin, jotka tukevat asiakkaidenne päätöksentekoa digitaalisissa kanavissa.
  • Tuottamaan erilaisia sisältötyyppejä yhdessä toteutetun suunnitelman mukaisesti. Näitä voivat olla mm. asiakastarinat, osaajatarinat, verkkosivuston sisällöt eri muodoissaan, oppaat ja sisältöjen jakelu sosiaalisen median kanavissa. Videotuotantoihin löydämme sopivan kumppanin.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää digimarkkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen

Milloin Flumenia on sopiva kumppani?

Jatkuvalla yhteistyöllä tuloksia

Kun tarvitset markkinointiosaamista, näkemystä ja tuloksellista markkinointia, toimii Flumenian osaaja markkinoinnin tekijänä (tai osana markkinointitiimiä) tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Valitsemme kuukausittain kehittämiskohteet ja toimenpiteet ja saadut tulokset raportoidaan reaaliaikaisesti. Pääosassa eivät ole yksittäiset kanavat vaan asiakkaille oikea-aikainen viestintä ja sen pohjalta suunnitellut toimenpiteet.

Tavoitteena voivat olla myynnin kasvattaminen, liidien tai uusien asiakkaiden hankinta, rekrytoinnin tukeminen tai verkkokaupan kehittäminen. Yhteistyö voi pitää sisällään myös oman henkilöstön valmentamista.

Hinnoittelu: 1 700 € – 2 400 € (+alv) / kk. Yhteistyö voi pitää sisällään strategista suunnittelutyötä, jolloin ensimmäisen kuukauden hinta on alk. 3000 € (+alv).

Strateginen kumppani

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys ja osaaminen yrityksen kasvun esteenä? Yhteistyö Flumenian kanssa on liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa markkinointia.

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti ja osaamista käyttöön heti – tilaa meiltä markkinointistrategi tiimin kera (2 hlöä), jotka hallinnoivat markkinoinnin kokonaisuutta toteuttaen myös käytännön toimenpiteet.

Valitsemme yhteistyössä kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Saadut tulokset raportoidaan kuukausittain.

Hinnoittelu: 3 500 € – 4 000 € (+alv) / kk. Ensimmäisten kuukausien hinnoitteluun voi vaikuttaa strategiatyö, sen painopiste ja laajuus.

Ulkoistettu markkinointipäällikkö

Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti, mutta osaajan palkkaaminen mietityttää.

Saat meiltä käyttöösi kokeneen markkinointipäällikön, joka vastaa strategisesta suunnittelusta ja toimenpiteiden toteutuksesta – aivan kuten palkkalistoilla oleva osaaja. Saat käyttöösi lisäksi toteuttavan tiimin. He vastaavat ja hallinnoivat markkinoinnin kokonaisuutta kuten inhouse-tiimi.

Valitsemme yhteistyössä kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Saadut tulokset raportoidaan kuukausittain.

Hinnoittelu: alk. 5000 € (+alv) / kk. Ensimmäisten kuukausien hinnoitteluun voi vaikuttaa strategiatyö, sen painopiste ja laajuus.

Kasvuyrityksen markkinoinnissa korostuvat automatiikan hyödyntäminen, myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, sisältömarkkinoinnin tuotanto ja tapahtumamarkkinointi. Uusia markkinoita avattaessa käyttöön on valjastettava laaja kirjo digimarkkinoinnin toimenpiteitä.

Tavoitteenamme on skaalata verkkokanavien avulla myyntiämme kansainvälisillä markkinoilla. Flumenia on tukenut meitä tässä työssä pitkään ja auttanut paitsi suuntaamaan tekemistämme uusille markkinoille, myös laajentamaan tunnettuuttamme Suomen markkinassa. Yhteistyö on aina ollut joustavaa ja mutkatonta.

Hanna Liimatainen Viestintäpäällikkö ja digitaalisen fasilitoinnin sanansaattaja Howspace

Katso kaikki referenssit

Usein kysyttyä

Markkinointi palveluna – sopiiko se yrityksellesi?

Markkinointi palveluna tuo yrityksellenne puuttuvan palasen – saatte käyttöönne osaamista nykyaikaisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jatkuvan yhteistyön mallimme riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin. Me toimimme osana markkinointitiimiä tai vastaamme (digi)markkinoinnin kokonaisuudesta ulkoistettuna asiantuntijana.

Markkinointi palveluna toimii asiakashankinnan, rekrytoinnin ja myynnin edistäjänä avoimesti ja läpinäkyvästi – tiiviissä yhteistyössä kanssasi. Tavoitteisiin pohjautuva kuukausisuunnittelu vie markkinointiasi eteenpäin ja pystyt seuraamaan toimenpiteiden etenemistä ja raportointia reaaliaikaisesti.