Sosiaalisen median markkinointi on ollut iso osa Ommellisen kasvutarinaa. Innostavat ja eläväiset päivitykset vahvistavat yrityksen sanomaa: he haluavat värittää koko maailman iloisen värisillä kankailla ja vaatteilla. Ommellisen tapa tehdä sosiaalisen median markkinointia on ollut myös esimerkkinä Flumenian valmennuksissa ja Ommellisen yrittäjä Liisa Häkli on itsekin opiskellut Facebook-mainonnan saloja Flumenian Sannan opastamana. 

Kun kalenterista poistui suurin osa vuosittaisista myyntitapahtumista ja messuista, on aktiivisella ja erottuvalla sosiaalisen median markkinoinnilla aiempaa suurempi merkitys yrityksen tunnettuuden ja myynnin edistäjänä. Tuloksellinen Facebook-markkinointi on jatkuvaa testaamista ja kampanjoinnin kehittämistä. Kun oma aika ei siihen riitä, päätti Ommellinen ulkoistaa Facebook-mainonnan osaavalle kumppanille.

Ommellinen näkyy somessa, erityisesti Facebookissa, ja Liisa on tehnyt monipuolisesti sisältöjä Live-lähetyksistä uutisvirrassa positiivisesti erottuviin tuotepäivityksiin. Nyt mainonnalla haluttiin saada lisäboostia myyntiin. Verkkokaupan markkinointia toteutetaan usein hyvin aggressiivisesti, mutta Ommellisen kohdalla lähestymistapa ja taktiikka mainonnan toteutukseen oli päinvastainen.

Reaaliaikainen raportointi ja seuranta osana jatkuvaa yhteistyötä

Yhteistyömme alussa määrittelimme verkkokaupan myyntitavoitteeen, jota seuraamme tarkkaan kuukausitasolla. Samalla Facebook-mainontaa varten määriteltiin kuukausitasolle budjetti, jolle asetimme minimitavoitteeksi 8 x tuottosuhteen (ROAS). Tämä ROAS-luku kertoo siitä, kuinka paljon mainontaan laitettu panostus tuottaa takaisin.

Ommellinen oli tehnyt aiemmin muutamia Facebook-mainonnan kokeiluja ja näiden kokemusten pohjalta halusimme seurata mainonnan toimivuutta tarkemmin mitä oletusraportit Facebookissa kertovat. Facebook raportoi oletuksena mainonnan vaikutusta myyntiin kun oston tehnyt käyttäjä on nähnyt mainokset tai tehnyt oston 28 päivää mainoksen klikkauksesta. (Nykyisin [03/2021] tämä oletusasetus on 7 päivää). Seuraamme mainonnan raporteissa sitä, kuinka moni on tehnyt oston suoraviivaisemmin eli yhden päivän sisällä mainonnan klikkaamisesta sekä vertailemme tuloksia myös muilla malleilla (kaikkien kanavien vaikutus ostotapahtumaan).

Alla esimerkki reaaliaikaisesta seurannasta, jossa seuraamme verkkokaupan myyntilukujen lisäksi kampanjoinnin tärkeimpiä lukuja ja saamme tietoa siitä, mitkä mainokset ovat toimineet parhaiten (mm. mainosnäytöt, klikkaukset, CTR, ostot, ostojen arvo, kulutettu budjetti, ROAS).

Esimerkki seurantaraportin näkymästä

 

Millaisia tuloksia olemme saaneet aikaan?

Yhteistyömme starttasi marraskuussa ja tässä tarkastelemme aikaasaatuja tuloksia 4 kuukauden kampanjoinnin jälkeen. Tähän ajanjaksoon sisältyy joulusesonki ja tammikuu, joka on yleensä ollut haasteellinen kuukausi. Tähän ajanjaksoon sisältyy kaksi virtuaalista messutapahtumaa.

    • Verkkokaupan myynti on ollut parhaimmillaan +167 % kun vertaamme lukuja asetettuun kuukausitavoitteeseen. Jopa heikommaksi ennakoitu tammikuu toi Facebook-markkinoinnissa +42 % edeltävää kuukautta paremman tuloksen.
    • Facebook-mainonnan osuus on ollut 17 % verkkokaupan myynnistä, kun tarkastelemme tuloksia mallilla, jossa osto on tapahtunut 1 päivää mainoksen klikkauksesta. Mainonnan vaikutus myyntiin on ollut yli kolminkertainen kun tuloksia tarkastellaan mallilla, jossa osto on tehty 28 päivää mainoksen klikkaamisen jälkeen. Silloin osuus myynnistä on noin 38 %.
    • Verkkokaupan myynti on kasvanut noin 30 % kun vertaamme tuloksia vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuotena. Facebook-mainontaan ei ole saatavilla vertailudataa vastaavasta ajankohdasta edellisenä vuotena.
    • Kaikkien kampanjoiden keskimääräinen ROAS on ollut 12,05. Parhaimmillaan tämä mainonnan tuottosuhde on ollut yli 15 kun katsotaan kaikkien kampanjoiden keskimääräistä lukua ja helmikuun aikana alle 10, mutta silti yli asettamamme minimitavoitteen. Kampanjakohtaisesti katsottuna ROAS on parhaimmillaan ollut lähemmäs 40.
Facebook-mainonta verkkokauppa

Esimerkki seurantaraportin näkymästä

 

Verkkokaupan Facebook-markkinointi – onnistumisen resepti?

Vaikka myynnilliset tavoitteet ovat kunnianhimoiset, halusimme kampanjoinnilla tavoittaa uutta yleisöä ja saada Ommellisen nykyisten seuraajien keskuudessa hyvin sitouttavat ja innostavat sisällöt laajemmin näkyville. Kohderyhmiä on rakennettu mukaillen verkko-ostamista, joten mainoksena näkyvä sisältö vaihtuu sen mukaan mitä enemmän Ommellisen sisältöihin sitoutuu.

Tämä taktiikka on tuottanut hyvin tuloksia myynnillisesti ja asettamamme ROAS-tavoite on ylittynyt reippaasti myös sellaisissa kampanjoissa, joita kohdennetaan uudelle yleisölle. Tuloksellinen kampanjointi pohjautuu jatkuvaan testaamiseen ja sopivien kohderyhmien löytämiseen – parhaimmillaan yhden oston kustannus oli 2 € (1 pv mallilla).

Valitsimme Flumenian yhteistyökumppaniksi aiemman tuttuuden ja kokemusten perusteella. Työtapa oli tuttu ja luottamus valmiiksi olemassa. Meillä on aiempaa kokemusta myös Flumenian järjestämistä markkinoinnin koulutuksista, mikä helpotti yhteistyön aloittamista.

Yrityksemme on hyötynyt yhteistyöstä taloudellisesta näkökulmasta sekä myös oma jaksamiseni on parantunut. Markkinointivastuun jakautuminen eri tekijöiden välille on helpottanut omaa arkea ja tuonut turvaa sille, ettei kaikki ole enää omalla vastuulla.

Meillä ei ole aiemmin ollut kuin muutama kokeilu maksullisesta Facebook -markkinoinnista. Yhteistyö Flumenian kanssa on ollut sujuvaa ja välitöntä. Ei ole asiaa, mistä ei uskaltaisi kysyä, ja on helppo luottaa toisen tekemiseen.

Liisa Häkli

Ommellisen yrittäjä ja sykkivä sydän